Kancelaria Radców Prawnych

M. Lachowicz P. Lachowicz

Oferta Kancelarii Lachowicz skierowana jest do osób fizycznych oraz do przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego i jednoosobowych działalności gospodarczych. Katalog usług obejmuje zarówno stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego, jak również kompleksowe prowadzenie indywidualnych spraw, sporządzanie pism procesowych, umów, opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych.

Czym się zajmujemy ?

Prawo cywilne

Kancelaria Lachowicz oferuję pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym także w ramach prawa spadkowego, rodzinnego oraz egzekucji.

Prawo gospodarcze i handlowe

Kancelaria Lachowicz oferuje pomoc prawną z zakresu prawa gospodarczego i handlowego ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek.

Prawo zamówień publicznych

Kancelaria Lachowicz oferuje doradztwo z zakresu prawa zamówień publicznych, polecając swoje usługi w szczególności wykonawcom biorącym lub zamierzającym brać udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Prawo administracyjne

Oferujemy doradztwo z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami oraz gospodarki odpadami oraz ochrony przyrody.

Antywindykacja

Oferujemy pomoc związaną z poprawą sytuacji finansowej dłużnika. Celem antywindykacji jest doprowadzenie do odzyskania przez dłużnika płynności finansowej oraz zmniejszenie lub wyeliminowanie dodatkowych kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych

Wynagrodzenie

Wynagrodzenia stosowane przez Kancelarię Lachowicz jest uzależnione od rodzaju świadczonej usługi i specyfiki danej sprawy.

  • Wynagrodzenie ryczałtowe

    Wynagrodzenie ryczałtowe, którego wysokość uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy oraz nakładu pracy prawnika. Stawka ryczałtowa ustalona zostaje na podstawie wstępnej analizy sprawy oraz analizy dokumentów przekazanych przez Klienta. Wynagrodzenie ryczałtowe stosowane jest także w przypadku świadczenia przez Kancelarię usługi stałej obsługi prawnej.

  • Wynagrodzenie godzinowe

    Rozpoczynając współprace ustalona zostaje wysokość stawki za godzinę pracy prawnika, a końcowe rozliczenie następuje w oparciu o zestawienie godzin pracy poświęconej na świadczenie usługi.

  • Premia za sukces

    Wynagrodzenie wypłacane w przypadku pozytywnego z punktu widzenia Klienta zakończenia prowadzonej sprawy.

Dane kontaktowe:

O nas

Kancelarię Lachowicz tworzą radcowie prawni Piotr Lachowicz i Marcin Lachowicz. Bogate doświadczenie zawodowe to wynik przede wszystkim wieloletniej pracy w największych w regionie kancelariach radców prawnych.

Dlaczego my ?

Nasi klienci

Zaufali nam