Kancelaria Radców Prawnych

M. Lachowicz P. Lachowicz

Kancelaria Lachowicz oferuje pomoc związaną z poprawą sytuacji finansowej dłużnika. Celem antywindykacji jest doprowadzenie do jak najszybszego odzyskania przez dłużnika płynności finansowej oraz zmniejszenie lub wyeliminowanie dodatkowych kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych. Kancelaria oferuję m.in.

  • prowadzenie w imieniu klienta negocjacji z wierzycielami, zmierzających do częściowego umorzenia lub rozłożenia na raty zadłużenia,
  • sporządzanie porozumień oraz ugód korzystnych dla dłużnika,
  • sprawowanie stałego nadzoru nad prawidłowością i legalnością prowadzonych postepowań egzekucyjnych, w tym wnoszenie środków zaskarżenia na czynności komornika,
  • reprezentację w sprawach o obniżenie opłat egzekucyjnych,
  • reprezentację w postepowaniach sądowych związanych z dochodzeniem od dłużnika zadłużenia,
  • bieżące doradztwo prawne związane z restrukturyzacją zobowiązań.

 

Dane kontaktowe:

Usługi

Oferta Kancelarii Lachowicz skierowana jest do osób fizycznych oraz do przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego i jednoosobowych działalności gospodarczych. Katalog usług obejmuje zarówno stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego, jak również kompleksowe prowadzenie indywidualnych spraw, sporządzanie pism procesowych, umów, opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych.

Dlaczego my ?

Nasi klienci

Zaufali nam