Kancelaria Radców Prawnych

M. Lachowicz P. Lachowicz

Kancelaria Lachowicz oferuje pomoc prawną z zakresu prawa pracy. W tej dziedzinie prawa, prawnicy Kancelarii posiadają doświadczenie w reprezentowaniu w postepowaniach sądowych zarówno pracodawców, jak i pracowników. W ofercie Kancelarii Lachowicz znajduje się m .in.:

  • analiza i prowadzenie spraw przed sądami pracy lub sądami pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • sporządzanie projektów pism procesowych,
  • reprezentowanie pracownika w postępowaniu o przywrócenie do pracy albo odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę,
  • reprezentowanie pracodawcy w postępowaniu o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia,
  • reprezentowanie pracownika w sprawach o zapłatę z tytułu zaległego wynagrodzenia (w tym za pracę w godzinach nadliczbowych, niedzielę i święta) lub ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
  • reprezentowanie pracownika w postępowaniu o ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • reprezentowanie pracownika lub pracodawcy w postepowaniu o odszkodowanie za mienie powierzone pracownikowi z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia,
  • reprezentowanie pracownika w postępowaniu o sprostowanie świadectwa pracy.

 

Dane kontaktowe:

Usługi

Oferta Kancelarii Lachowicz skierowana jest do osób fizycznych oraz do przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego i jednoosobowych działalności gospodarczych. Katalog usług obejmuje zarówno stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego, jak również kompleksowe prowadzenie indywidualnych spraw, sporządzanie pism procesowych, umów, opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych.

Dlaczego my ?

Nasi klienci

Zaufali nam